Beg

Begay 3-4 raza v nedel’y 4 km po ASFALTY.
Nedavno skazalu, 4to eto ploxo potomu 4to stradayt kolenu. Stout lu ymenwut dustancuy ulu begat re#e? U vopwe stout lu 4to-to predprunumat?